Skip links

Współpraca

The Digital Competence Exam

Ośrodki Egzaminacyjne TDCE

Ośrodkiem Egzaminacyjnym TDCE może zostać każdy podmiot (np. firma, stowarzyszenie, fundacja, placówka edukacyjna), który spełnia wymagania określone w opisie kwalifikacji "Certyfikat Umiejętności Komputerowych – Poziom Podstawowy". Akredytacje dla ośrodków egzaminacyjnych wydawane są po przeprowadzonym audycie Instytucji Certyfikującej na okres 3 lat kalendarzowych z możliwością jej ponownego wznowienia.

System certyfikacji TDCE przewiduje trzy kategorie wymagań weryfikowanych podczas audytu:

  • Warunki lokalowe – ośrodek egzaminacyjny dysponuje salą szkoleniową, łatwo dostępną dla kandydatów (w tym osób ze szczególnymi potrzebami), wyposażoną w niezbędny sprzęt, meble oraz akcesoria.
  • Warunki sprzętowe – indywidualne stanowiska komputerowe wyposażone są w legalny system operacyjny, oprogramowanie biurowe oraz przeglądarkę internetową wraz z dostępem do stabilnego łącza internetowego.
  • Warunki kadrowe – ośrodek egzaminacyjny wskazuje osoby odpowiedzialne za organizację i prowadzenie egzaminów, a także współpracuje z co najmniej jednym akredytowanym egzaminatorem certyfikacji TDCE.

Szczegółowy opis wymagań dla Ośrodków Egzaminacyjnych TDCE został określony w Warunkach Współpracy.

Firmy oraz organizacje zainteresowane podjęciem współpracy jako Ośrodek Egzaminacyjny TDCE w zakresie prowadzenia walidacji kwalifikacji oraz kompetencji cyfrowych zapraszamy do kontaktu z biurem TDCE.

Poniżej prezentujemy listę Ośrodków Egzaminacyjnych TDCE z podziałem na województwa.

Województwo lubelskie

Akustica.Med

ul. Ks. Z. Bieńkowskiego 4/3
21-500 Biała Podlaska

Lubelska Szkoła Biznesu
Fundacji Rozwoju KUL

ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin

ProWord Sp. z o. o.

ul. Łazienna 3/6
21-500 Biała Podlaska

Weltbox Sp. z o. o.

ul. Jaspisowej 3/18
20-583 Lublin

Województwo lubuskie

Doradztwo Personalne i Szkolenia

ul. Kazimierza Wielkiego 7/5
65-047 Zielona Góra

Województwo łódzkie

Akademia Zdrowia

ul. Główna 81
95-020 Andrespol

ATM-Consulting
Sp. z o. o.

Pl. Wolności 12
91-415 Łódź

CJO Lingua Center

ul. Przejazd 7B
95-040 Koluszki

EuroDialog

ul. Traugutta 18
90-113 Łódź

E-XAM

ul. Różana 10
99-140 Świnice Warckie

FT Polska Sp. z o. o.

Plac Wolności 26
97-540 Pławno

HN Partners S.C.

ul. Traugutta 18
90-113 Łódź

Multi-Profit

ul. Przewodnia 78A
93-419 Łódź

NeTo Sp. z o. o.

Felicjanów 86
95-040 Koluszki

PC Open Sp. z o. o.

ul. Dowborczyków 30/34
90-019 Łódź

Pretender

Felicjanów 86
95-040 Koluszki

Tag-Consulting

ul. Przewodnia 78A
93-419 Łódź

Województwo małopolskie

Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Sp. z o. o.

ul. Łukasiewicza 8
38-300 Gorlice

GTW Sp. z o. o.

ul. Św. Anny 5
33-100 Tarnów

Województwo mazowieckie

Cityschool Sp. z o. o.

ul. Hoża 66/68
00-682 Warszawa

Custom Media Group

ul. Racławicka 42/70
02-601 Warszawa

Human Power

ul. Odkryta 46/19
03-140 Warszawa

Innovaspal Sp. z o. o.

ul. Mokotowska 12
00-561 Warszawa

KasTom Consulting

ul. Żórawskiego 5
06-400 Ciechanów

Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza

ul. Świętochowskiego 1/74
01-318 Warszawa

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych
Filia w Ciechanowie

ul. Żórawskiego 5
06-400 Ciechanów

Optoland Polska S.A.

ul. Żurawia 43
00-680 Warszawa

Paweł Matraszek

ul. Jurija Gagarina 17/28
00-753 Warszawa

Projektownia

Aleja Rzeczypospolitej 31A/63
02-972 Warszawa

Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych

ul. Żórawskiego 5
06-400 Ciechanów

Świat Jezyków

ul. Kościuszki 52/13
08-400 Garwolin

Województwo podkarpackie

Miteinander S.C.

ul. Franciszkańska 3
37-700 Przemyśl

Województwo pomorskie

Akademia Biznesu

ul. Żeromskiego 37
84-100 Puck

Centrum "EDUKACJA"

ul. Chmielewskiego 5b
81-721 Sopot

Nextel

ul. Sikorskiego 45
82-200 Malbork

Stowarzyszenie "Nasza Europa"

ul. Katedralna 3/2
82-500 Kwidzyn

Województwo śląskie

NCG
New Consulting Group

ul. 3 maja 13
42-400 Zawiercie

Województwo warmińsko-mazurskie

Olsztyńska Szkoła Wyższa

ul. Jagiellońska 59
10-283 Olsztyn

edu Profit

ul. Dworcowa 57/5
10-437 Olsztyn

Województwo wielkopolskie

Akademia Języków Obcych
Easy English

ul. Pileckiego 16/90
62-400 Słupca

Flow Solution Sp. z o. o.

ul. Juliusza Bursche 6/2
62-800 Kalisz

Educator L.B. Centrum Kształcenia Formedico

ul. Wyszyńskiego 50A/20
62-800 Kalisz

Województwo zachodniopomorskie

Marifa
Szkolenia i Edukacja

ul. Jagiełły 17E/5
73-200 Choszczno

Egzaminatorzy TDCE

Egzaminatorem TDCE może zostać każda osoba będąca specjalistą z zakresu szerokorozumianych kompetencji cyfrowych, która spełnia wymagania określone przez Instytucję Certyfikującą oraz wytyczne zawarte w ZSK. Akredytacja wydawana jest na okres trzech lat kalendarzowych z możliwością jej ponownego wznowienia.

System certyfikacji TDCE przewiduje dwa rodzaje akredytacji dla egzaminatora:

  • Akredytacja na prowadzenia wszystkich egzaminów TDCE, w tym kwalifikacji „Certyfikat Umiejętności Komputerowych – Poziom Podstawowy”, tj. CUK-PP (ZSK), TDCE Basic, TDCE Citizen, TDCE DigComp.
  • Akredytacja na prowadzenie egzaminów wyłącznie z zakresu kompetencji cyfrowych, tj. TDCE Basic, TDCE Citizen, TDCE DigComp – bez egzaminu CUK-PP (ZSK).

Przyznanie uprawnień Asesora Walidacyjnego (egzaminatora dla kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) następuje po ukończeniu szkolenia i zdaniu testu z procedur egzaminacyjnych CUK-PP. Zgodnie z wymaganiami określonymi w ZSK na szkolenie przyjmowani są wyłącznie osoby, które posiadają "Certyfikat Umiejętności Komputerowych – Poziom Podstawowy" lub jego równoważnik (ECDL Base).

W przypadku nieposiadania przez kandydata na egzaminatora kwalifikacji CUK-PP, możliwe jest ubieganie się o nadanie uprawnień do egzaminowania wyłącznie kompetencji cyfrowych oferowanych w ramach certyfikacji The Digital Competence Exam (egzaminy TDCE Basic, TDCE Citizen, TDCE DigComp). Warunkiem akredytacji egzamintora jest spełnienie poniższych wymagań określonych przez Instytucję Certyfikującą:

  • Doświadczenie – minimum dwuletnie doświadczenie w nauczaniu, w tym przeprowadzenie co najmniej 200 godzin w zakresie szkoleń komputerowych z technologii informacyjno-komunikacyjnych.
  • Wykształcenie – ukończone studia kierunkowe na kierunku Informatyka lub pokrewnym (licencjat, magister, studia podyplomowe) lub posiadanie zawodu Technik Informatyk lub posiadanie uprawnień trenera szkoleń komputerowych związanych z kompetencjami cyfrowymi.

Szczegółowy opis wymagań dla Egzaminatorów TDCE został określony w Warunkach Współpracy.

Osoby zainteresowane uzyskaniem akredytacji Egzaminatora TDCE (dla kwalifikacji i/lub kompetencji cyfrowych) w ramach certyfikacji The Digital Competence Exam zapraszamy do kontaktu z biurem TDCE.

Trenerzy TDCE

Trenerem TDCE może zostać każda osoba prowadząca szkolenia komputerowe z zakresu kompetencji cyfrowych (m.in. technologii informacyjno-komunikacyjnych, obsługi podstawowego oprogramowania), która zna i realizuje programy nauczania zgodnie z zestawami efektów uczenia się opracowanymi w ramach certyfikacji TDCE.

Funkcja trenera szkoleń komputerowych nie została określona w wytycznych dotyczących kwalifikacji „Certyfikat Umiejętności Komputerowych – Poziom Podstawowy”. Warunki uzyskania akredytacji Trenera TDCE wskazuje Instytucja Certyfikująca, dbając o zapewnienie rozdzielności procesu kształcenia i szkoleń od walidacji:

  • Doświadczenie – minimum dwuletnie doświadczenie w nauczaniu, w tym przeprowadzenie co najmniej 200 godzin w zakresie szkoleń komputerowych związanych z kompetencjami cyfrowymi.
  • Certyfikat TDCE – pozytywne ukończenie egzaminu TDCE DigComp (5 modułów) na poziomie B2.

Aby zostać Trenerem TDCE, należy zgłosić się do Instytucji Certyfikującej, udokumentować spełnienie wymagań oraz ukończyć szkolenie i zdać test z zakresu znajomości ram DIGCOMP i ich zastosowania. Trener TDCE może posługiwać się akredytacją wyłącznie w okresie jej ważności (5 lat, z możliwością jej ponownego wznowienia).

Szczegółowy opis wymagań dla Trenerów TDCE został określony w Warunkach Współpracy.

Osoby zainteresowane uzyskaniem akredytacji Trenera TDCE (dla szkoleń komputerowych oraz kompetencji cyfrowych) w ramach certyfikacji The Digital Competence Exam zapraszamy do kontaktu z biurem TDCE.

Współpraca naukowa

Współpraca z uczelniami wyższymi w ramach certyfikacji The Digitale Competence Exam (TDCE) ma na celu przede wszystkim wspólne realizowanie projektów związanych z rozwojem kompetencji cyfrowych oraz szerzenie wiedzy o cyfryzacji jako niezbędnym elemencie skutecznego społecznego postępu informacyjnego. Ponadto pracujemy nad potencjalnym partnerstwem w zakresie rozwoju firm cyfrowych i współpracy międzysektorowej.

Lubelska Szkoła Biznesu
Fundacji Rozwoju KUL

ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych
Filia w Ciechanowie

ul. Żórawskiego 5
06-400 Ciechanów

Olsztyńska Szkoła Wyższa

ul. Jagiellońska 59
10-283 Olsztyn

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Stosowanych w Malborku

ul. Sikorskiego 45
82- 200 Malbork

Uczelnie wyższe oraz inne placówki edukacyjne zainteresowane podjęciem współpracy naukowej w ramach rozwoju certyfikacji TDCE zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z biurem TDCE.

Inicjatywy międzynarodowe

System certyfikacji The Digital Competence Exam jest elementem Europejskiego Paktu dla Umiejętności „Pact for Skills”, do którego przystąpiliśmy jako instytucja certyfikująca kompetencje cyfrowe oraz walidująca kwalifikację CUK-PP. (e-xam). Pakt ma na celu wspieranie organizacji publicznych i prywatnych w zakresie podnoszenia i zmiany kwalifikacji, aby mogły prosperować w obliczu transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Instytucja Certyfikująca TDCE (e-xam) jest również członkiem międzynarodowego stowarzyszenia ALL DIGITAL, które zrzesza organizacje działające na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, w tym te zajmujące się certyfikacją z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK/ICT). Jednym z głównych obszarów działań ALL DIGITAL jest opracowanie i wdrożenie jednego wspólnego certyfikatu kompetencji cyfrowych w Unii Europejskiej.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z Internetu.
Home
Account
Cart
Search
Skip to content