Skip links

Kontakt

The Digital Competence Exam

Instytucja Certyfikująca (IC)

Instytucją Certyfikującą (IC) dla kwalifikacji "Certyfikat Umiejętności Komputerowych – Poziom Podstawowy" w ramach certyfikacji The Digital Competence Exam (TDCE) jest e-xam Damian Koniuszenny. Uprawnienia zostały nadane przez Ministra Cyfryzacji decyzją administracyjną nr 4/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku.

Przedsiębiorstwo e-xam Damian Koniuszenny to firma szkoleniowa działająca od lipca 2015 roku, wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi pod numerem ewidencyjnym 2.10/00208/2017. Głównym obszarem działalności firmy E-XAM jest organizacja i prowadzenie szkoleń oraz egzaminów komputerowych zgodnych z wytycznymi ramy DIGCOMP.

e-xam Damian Koniuszenny
ul. Różana 10
99-140 Świnice Warckie
NIP: 5070046978

Firma E-XAM pełni funkcję nadzorczą i kontrolną nad Instytucjami Walidującymi (IW), czyli akredytowanymi ośrodkami egzaminacyjnymi systemu certyfikacji TDCE działającymi na terenie kraju, tym samym jest jedynym podmiotem upoważnionym do wystawiania certyfikatów The Digital Competence Exam (TDCE).

Kontakt z biurem TDCE

Zapraszamy do kontaktu z biurem TDCE w kontekście wszelkich pytań związanych z certyfikacją TDCE. Jesteśmy do Państwa dyspozycji zarówno w sprawach związanych z zamówieniem i obsługą egzaminów, akredytacją dla partnerów systemu certyfikacji TDCE, jak i wszelkich innych obszarów organizacyjnych dotyczących walidacji kwalifikacji CUK-PP oraz kompetencji cyfrowych zgodnie z ramą DIGCOMP.

biuro@tdce.pl

697-747-263

Biuro systemu walidacji i certyfikacji The Digital Competence Exam (TDCE) jest do Państwa dyspozycji pod powyższymi danymi kontaktowymi lub za pomocą poniższego formularza kontaktowego.

  Dział certyfikacji TDCE

  Dział certyfikacji TDCE jest odpowiedzialny za nadawanie certyfikatów potwierdzających, że dana osoba przeszła egzamin i posiada określone umiejętności oraz wiedzę z zakresu kompetencji cyfrowych. Głównym celem działu certyfikacji jest zapewnienie, że egzaminy TDCE spełniają określone standardy i wymagania, w tym normy jakości, bezpieczeństwa oraz zgodności z przepisami określonymi przez instytucje zewnętrzne.

  certyfikacja@tdce.pl

  693-434-875

  Dział certyfikacji czuwa nad zapewnieniem odpowiedniego poziomu jakości wszystkich egzaminów TDCE w ramach wewnętrznej polityki jakości określonej przez Instytucję Certyfikującą. Ponadto dział certyfikacji jest organem nadzorczym w zakresie doboru zagadnień merytorycznych określonych w efektach uczenia się.

  Instytucje Walidujące (IW)

  Instytucje Walidujące (IW) to akredytowane ośrodki egzaminacyjne certyfikacji TDCE. Działają na terenie całego kraju, dzięki czemu mogą Państwu bezpośrednio i zgodnie ze swoimi potrzebami zrealizować egzaminy TDCE. Lista ośrodków egzaminacyjnych certyfikatu The Digital Competence Exam jest dostępna w zakładce Współpraca.

  Ośrodki egzaminacyjne udzielą Państwu szczegółowych informacji na temat oferowanej certyfikacji TDCE. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem TDCE, działem certyfikacji lub Instytucją Certyfikującą.

  Każdy z ośrodków egzaminacyjnych wyznacza administratora odpowiedzialnego za organizację egzaminów. Wyłącznie takie osoby posiadają dostęp do systemu egzaminacyjnego i mają możliwość zamówienia sesji egzaminacyjnej. Ponadto każdy ośrodek egzaminacyjny współpracuje z akredytowanym egzaminatorem TDCE. Zarówno administratorów, jak i egzaminatorów mogą Państwo zweryfikować w Intytucji Certyfikującej (e-xam).

  Często zadawane pytania

  Często zadawane pytania (Frequently Asked Questions – FAQ) to lista najważniejszych pytań i odpowiedzi na temat egzaminów TDCE zadawanych przez interesariuszy systemu certyfikacji The Digital Competence Exam, zarówno tych indywidualnych, komercyjnych, jak i związanych z różnego rodzaju podmiotami administracji.

  Mając na uwadze zapewnienie pełnej dostępności informacji w zakresie usług certyfikacji The Digital Competence Exam, odpowiadamy na najczęściej zadawane przez Państwa pytania w zakresie organizacji egzaminów TDCE.

  Potwierdzeniem nabycia kwalifikacji jest wyłącznie egzamin CUK-PP (ZSK). Jest to egzamin oparty na wytycznych Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w ramach kwalifikacji wolnorynkowej "Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy".

  Pozostałe egzaminy TDCE (Basic, Citizen, DigComp) potwierdzają nabycie kompetencji cyfrowych, które mogą zostać uznane za kwalifikacje w przypadku projektów finansowanych ze środków unijnych zgodnie z wytycznymi określonymi przez organy publiczne.
  Instytucją Certyfikującą (IC) dla kwalifikacji Certyfikat Umiejętności Komputerowych – Poziom Podstawowy (CUK-PP) jest e-xam Damian Koniuszenny. Uprawnienia zostały nadane przez Ministra Cyfryzacji decyzją administracyjną nr 4/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku.

  Egzaminy oraz certyfikaty The Digital Competence Exam (TDCE) są zgodne z wytycznymi dotyczącymi wykorzystania Funduszy Europejskich w ramach projektów realizowanych w programach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021-2027.
  W przypadku egzaminu CUK-PP (ZSK) próg zdawalności wynosi 75% dla każdego z czterech modułów. Warunkiem nabycia kwalifikacji "Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy" jest pozytywne zweryfikowanie wszystkich zestawów efektów uczenia się, a więc osiągnięcie wspomnianego progu 75% we wszystkich modułach egzaminu.

  Egzaminy potwierdzające nabycie kompetencji cyfrowych (TDCE Basic, TDCE Citizen, TDCE DigComp) mają określony próg zdawalności na poziomie 60% dla każdego modułu egzaminu. Na uzyskanie takiego certyfikatu nie ma jednak wpływu osiągnięty przez kandydata wynik – w takim przypadku jest to dokument potwierdzający przystąpienie do egzaminu.
  Europejskie Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli (DIGCOMP) to punkt odniesienia dla rozwoju inicjatyw cyfrowych w Unii Europejskiej, w tym szkoleń oraz systemów walidacji z zakresu umiejętności komputerowych. Rolą instytucji szkoleniowych i certyfikujących jest dobranie efektów uczenia się w taki sposób, aby wypełnić określone kompetencje cyfrowe.

  Egzaminy TDCE dotyczą wykorzystania podstawowego oprogramowania komputerowego dostępnego dla każdego obywatela – m.in. systemu operacyjnego, Internetu, programów pakietu biurowego. Są one skierowane do osób niezwiązanych profesjonalnie z informatyką. Każdy z egzaminów TDCE wskazuje kompetencje cyfrowe ramy DIGCOMP, które zostaną zweryfikowane podczas walidacji i są one szczegółowo opisane w efektach uczenia się.
  Egzamin TDCE nadający kwalifikację "Certyfikat Umiejętności Komputerowych – Poziom Podstawowy (CUK-PP)" zgodnie z wymaganiami określonymi w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji może się odbyć wyłącznie w akredytowanych laboratoriach komputerowych i jedynie przez certyfikowanych egzaminatorów.

  W przypadku pozostałych egzaminów TDCE (Basic, Citizen, DigComp) mogą one zostać przeprowadzone w formie zdalnej, jednak przed zamówieniem takiej sesji egzaminacyjnej prosimy o kontakt z biurem TDCE w celu omówienia szczegółów organizacji egzaminu.
  Rama DigComp 2.2 dzieli poziomy zaawansowania użytkownika według ośmiostopniowej skali biegłości. Egzaminy TDCE obejmują poziomy od A1 do B4, które zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji są określane jako ogólne (nie dotyczą kształcenia zawodowego oraz wyższego).

  Poziom zaawansowania A1 zgodnie z ramą DIGCOMP odpowiada biegłości użytkowania opartej na zapamiętywaniu i wykonywaniu prostych zadań przy wsparciu innych osób. W ramach certyfikacji TDCE oznacza to możliwość odrzucenia przez system egzaminacyjny kilku nieprawidłowych odpowiedzi, tak aby ułatwić proces walidacji efektów uczenia się.
  Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z Internetu.
  Home
  Account
  Cart
  Search
  Skip to content