Skip links

Egzamin TDCE DigComp

The Digital Competence Exam

Czym są kompetencje cyfrowe?

Kompetencje cyfrowe to połączenie wiedzy, umiejętności oraz postaw umożliwiających życie, uczenie się i pracę w społeczeństwie wykorzystującym technologie cyfrowe. Zgodnie z koncepcją lifelong learning (uczenia się przez całe życie), zostały one wskazane przez Parlament Europejski w grupie ośmiu kompetencji kluczowych, niezbędnych w procesie rozwoju osobistego oraz bycia aktywnym obywatelem we współczesnym świecie.

Kompetencje można zdefiniować jako pewne umiejętności, z których część jest wrodzona, część może być nabywana lub ćwiczona. Nie odnoszą się one do konkretnego zawodu, a ich znaczenie oraz zastosowanie jest dużo szersze. Niektóre kompetencje mogą szczególnie przydać się do wykonywania określonej pracy, inne mogą być w niej wręcz niezbędne. Wiele z nich można określić jako cechy charakteru, osobowości albo wrodzone zdolności, które – nawet jeśli nie są naszą mocną stroną – możemy rozwijać i trenować.

Czym jest TDCE DigComp?

TDCE DigComp to zestaw egzaminów pozwalający zweryfikować posiadane kompetencje cyfrowe zgodnie ze strukturą ramy DIGCOMP (w wybranych lub wszystkich jej obszarach). Egzamin sprawdza zarówno wiedzę, umiejętności, jak i postawy społeczne zgodnie ze stopniem zaawansowania uczestnika.

Egzamin TDCE DigComp opiera się na raporcie DigComp 2.2, uwzględniając przy tym wszelkie zmiany oraz aktualizacje przedstawione w poprzednich wersjach Europejskich Ram Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli. Celem powstania inicjatywy DIGCOMP było, aby każdy obywatel posiadał zestaw kompetencji cyfrowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, integracji społecznej, aktywności obywatelskiej i zatrudnienia.

Zgodnie z koncepcją rozwoju społeczeństwa informacyjnego egzamin TDCE DigComp ma charakter ogólny i skierowany jest do obywateli – osób dorosłych oraz młodzieży, chcących potwierdzić zestaw posiadanych kompetencji cyfrowych. Egzamin TDCE DigComp nie weryfikuje specjalistycznej wiedzy wykorzystywanej w zawodach informatycznych, co odzwierciedla ograniczenie ilości poziomów zaawansowania od A1 do B4.

Moduły egzaminu

Moduły egzaminu TDCE DigComp odpowiadają poszczególnym obszarom ramy DIGCOMP. Zestawy efektów uczenia się weryfikowane podczas walidacji skupiają się na kompetencjach cyfrowych przedstawionych w raporcie DigComp 2.2. Zawierają one przykłady wiedzy, umiejętności i postaw, a także możliwości ich wykorzystania podczas pracy, nauki i życia codziennego przy użyciu podstawowych narzędzi cyfrowych.

Pełny egzamin TDCE DigComp sprawdzający wiedzę i umiejętności w zakresie wszystkich 21 kompetencji ramowych DIGCOMP składa się z pięciu modułów. Mogą one być jednak realizowane zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami kandydatów – od jednego do pięciu modułów w ramach jednego egzaminu.

Egzamin TDCE DigComp

Poziom A1

Poziom A2

Poziom B3

Poziom B4

Informacja i obsługa danych

Moduł D1

test wiedzy *

20 pytań

20 minut

test wiedzy

20 pytań

20 minut

test wiedzy

25 pytań

25 minut

test wiedzy

30 pytań

30 minut

Komunikacja i współpraca

Moduł D2

test wiedzy *

20 pytań

20 minut

test wiedzy

20 pytań

20 minut

test wiedzy

25 pytań

25 minut

test wiedzy

30 pytań

30 minut

Tworzenie treści cyfrowych

Moduł D3

test wiedzy *

20 pytań

20 minut

test wiedzy

20 pytań

20 minut

test wiedzy

25 pytań

25 minut

test wiedzy

30 pytań

30 minut

Bezpieczeństwo

Moduł D4

test wiedzy *

20 pytań

20 minut

test wiedzy

20 pytań

20 minut

test wiedzy

25 pytań

25 minut

test wiedzy

30 pytań

30 minut

Rozwiązywanie problemów

Moduł D5

test wiedzy *

20 pytań

20 minut

test wiedzy

20 pytań

20 minut

test wiedzy

25 pytań

25 minut

test wiedzy

30 pytań

30 minut

* nabyta wiedza, umiejętności oraz postawy na poziomie A1 ramy DigComp 2.2 odnoszą się do prostych zadań wykonywanych ze wsparciem – zgodnie z powyższym założeniem, w każdym module egzaminu TDCE DigComp realizowanym na poziomie A1, uczestnik może trzykrotnie skorzystać z pomocy polegającej na wyeliminowaniu przez system egzaminacyjny dwóch błędnych odpowiedzi dla wybranego pytania

Egzamin TDCE DigComp daje możliwość walidacji efektów uczenia się na jednym z czterech poziomów biegłości posiadanych kompetencji cyfrowych określonych w ramie DigComp 2.2 – A1, A2, B3 oraz B4. Struktura i czas egzaminu zależy od wybranego przez kandydata stopnia zaawansowania oraz ilości modułów egzaminacyjnych.

Efekty uczenia się

Kompletny egzamin TDCE DigComp obejmuje pięć modułów ramy DIGCOMP, a więc pięć zestawów efektów uczenia się. Poniżej prezentujemy zestawy stworzone w ramach certyfikacji The Digital Competence Exam (TDCE). Każdy z nich opisany jest za pomocą języka efektów uczenia się i obejmuje podział na cztery stopnie biegłości odpowiadające poziomom zaawansowania, czyli inaczej mówiąc – trudności i złożoności egzaminu.

Egzamin TDCE DigComp

Poziom A1

Poziom A2

Poziom B3

Poziom B4

Informacja i obsługa danych

Moduł D1

pdf

Moduł D1
Poziom A1

pdf

Moduł D1
Poziom A2

pdf

Moduł D1
Poziom B3

pdf

Moduł D1
Poziom B4

Komunikacja i współpraca

Moduł D2

pdf

Moduł D2
Poziom A1

pdf

Moduł D2
Poziom A2

pdf

Moduł D2
Poziom B3

pdf

Moduł D2
Poziom B4

Tworzenie treści cyfrowych

Moduł D3

pdf

Moduł D3
Poziom A1

pdf

Moduł D3
Poziom A2

pdf

Moduł D3
Poziom B3

pdf

Moduł D3
Poziom B4

Bezpieczeństwo

Moduł D4

pdf

Moduł D4
Poziom A1

pdf

Moduł D4
Poziom A2

pdf

Moduł D4
Poziom B3

pdf

Moduł D4
Poziom B4

Rozwiązywanie problemów

Moduł D5

pdf

Moduł D5
Poziom A1

pdf

Moduł D5
Poziom A2

pdf

Moduł D5
Poziom B3

pdf

Moduł D5
Poziom B4

Egzamin TDCE DigComp daje możliwość walidacji efektów uczenia się na jednym z czterech poziomów biegłości posiadanych kompetencji cyfrowych – A1, A2, B3 lub B4. Forma egzaminu zależy od wybranego przez kandydata stopnia zaawansowania, a także modułu egzaminu – moduły D4 (Bezpieczeństwo) oraz D5 (Rozwiązywanie problemów) w każdym przypadku mają bowiem formę testu wiedzy, bez części praktycznej.

Wzór certyfikatu

Certyfikat TDCE DigComp jest certyfikatem potwierdzającym posiadanie kompetencji cyfrowych zgodnie ze strukturą ramy DIGCOMP. Aby go uzyskać, należy wybrać co najmniej jeden z przedstawionych powyżej modułów egzaminów. Na certyfikacie znajduje się informacja o ogólnym wyniku egzaminu uzyskanym przez kandydata, a także – w przypadku wybrania kilku modułów – szczegółowy wynik procentowy dla każdego obszaru ramy DIGCOMP. Próg zaliczenia dla każdego modułu wynosi 60% możliwych do uzyskania punktów.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z Internetu.
Home
Account
Cart
Search
Skip to content