Skip links

Egzamin TDCE Citizen

The Digital Competence Exam

Czym są kompetencje cyfrowe?

Kompetencje cyfrowe to połączenie wiedzy, umiejętności oraz postaw umożliwiających życie, uczenie się i pracę w społeczeństwie wykorzystującym technologie cyfrowe. Zgodnie z koncepcją lifelong learning (uczenia się przez całe życie), zostały one wskazane przez Parlament Europejski w grupie ośmiu kompetencji kluczowych, niezbędnych w procesie rozwoju osobistego oraz bycia aktywnym obywatelem we współczesnym świecie.

Kompetencje można zdefiniować jako pewne umiejętności, z których część jest wrodzona, część może być nabywana lub ćwiczona. Nie odnoszą się one do konkretnego zawodu, a ich znaczenie oraz zastosowanie jest dużo szersze. Niektóre kompetencje mogą szczególnie przydać się do wykonywania określonej pracy, inne mogą być w niej wręcz niezbędne. Wiele z nich można określić jako cechy charakteru, osobowości albo wrodzone zdolności, które – nawet jeśli nie są naszą mocną stroną – możemy rozwijać i trenować.

Czym jest TDCE Citizen?

TDCE Citizen to jednomodułowy egzamin stworzony z myślą o osobach, które nie mają dużego doświadczenia w użytkowaniu komputera oraz Internetu. Ma on stanowić pierwszy krok do pełnego zaangażowania się w świat cyfrowy. Skierowany jest do osób z bazową wiedzą z zakresu obsługi komputera oraz Internetu.

Zakres egzaminu został stworzony w celu pomocy użytkownikom w wykorzystaniu komputera i Internetu w życiu codziennym. Opiera się on na wyjaśnieniu podstawowych zasad działania narzędzi i urządzeń cyfrowych oraz pokazaniu, jak można je efektywnie wykorzystywać w różnych sytuacjach. Obejmuje on różne aspekty świata online, takie jak wyszukiwanie informacji, komunikowanie się, obsługę popularnych serwisów, załatwianie spraw urzędowych, tworzenie prostych dokumentów, a także przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Moduły egzaminu

Moduł Cyfrowy obywatel pozwala zweryfikować podstawową wiedzę z zakresu użytkowania komputera i Internetu. Polega on na rozwiązaniu zestawu 40 pytań testowych przygotowanych na internetowej platformie egzaminacyjnej TDCE. Zgodnie ze strukturą ramy DIGCOMP egzamin TDCE Citizen został przypisany do poziomu podstawowego A1, czyli obejmuje proste zadania wykonywane ze wsparciem innych osób i opiera się w głównej mierze na zapamiętywaniu (znajomości specyfiki, metod postępowania oraz wiedzy o pojęciach ogólnych).

Egzamin TDCE Citizen

Forma egzaminu

Ilość pytań

Czas trwania

Cyfrowy obywatel

Moduł C1

test wiedzy *

40 pytań

45 minut

* nabyta wiedza, umiejętności oraz postawy na poziomie A1 ramy DigComp 2.2 odnoszą się do prostych zadań wykonywanych ze wsparciem – zgodnie z powyższym założeniem, podczas egzaminu TDCE Citizen (w całości realizowanym na poziomie A1), uczestnik może pięciokrotnie skorzystać z pomocy polegającej na wyeliminowaniu przez system egzaminacyjny dwóch błędnych odpowiedzi dla wybranego pytania

Certyfikat TDCE Citizen jest dostępny dla wszystkich, niezależnie od statusu społecznego, wykształcenia, wieku, a także poziomu biegłości cyfrowej. Jego głównym celem jest sprawdzenie i potwierdzenie podstawowej samodzielności kandydata podczas korzystania z komputera oraz ogólnodostępnych usług online. Jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które w bardzo ograniczonym zakresie użytkują komputer oraz Internet.

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się, a tym samym zakres merytoryczny egzaminu TDCE Citizen obejmuje 15 kompetencji cyfrowych na poziomie podstawowym ramy DigComp 2.2. Zdefiniowane w raporcie wsparcie w wykonywaniu zadań w kontekście najniższego poziomu biegłości A1 oznacza możliwość skorzystania z pomocy przy pięciu pytaniach wskazanych przez uczestnika egzaminu. Wspomniana pomoc polega na odrzuceniu przez system egzaminacyjny dwóch błędnych odpowiedzi.

pdf

Cyfrowy
obywatel

Moduł C1

Poziomy ramy DigComp 2.2

Egzamin TDCE Citizen – pokrycie ramy DIGCOMP

A1

A2

B3

B4

1. Informacja i obsługa danych

1.1 Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie danych, informacji i treści cyfrowych

1.2 Ocena danych, informacji i treści cyfrowych

1.3 Zarządzanie danymi, informacjami i treściami cyfrowym

2. Komunikacja i współpraca

2.1 Komunikacja z wykorzystaniem technologii cyfrowych

2.2 Dzielenie się informacjami i zasobami z wykorzystaniem technologii cyfrowych

2.3 Aktywność obywatelska z wykorzystaniem technologii cyfrowych

2.4 Współpraca z wykorzystaniem technologii cyfrowych

2.5 Netykieta

2.6 Zarządzanie tożsamością cyfrową

3. Tworzenie treści cyfrowych

3.1 Tworzenie treści cyfrowych

3.2 Integracja i przetwarzanie treści cyfrowych

3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji

3.4 Programowanie

4. Bezpieczeństwo

4.1 Narzędzia służące ochronie

4.2 Ochrona danych osobowych i prywatności

4.3 Ochrona zdrowia i dobrostanu

4.4 Ochrona środowiska

5. Rozwiązywanie problemów

5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych

5.2 Rozpoznawanie potrzeb i rozwiązań technologicznych

5.3 Twórcze wykorzystywanie technologii cyfrowych

5.4 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych

Kandydaci chcący zweryfikować poziom posiadanej wiedzę i umiejętności w kontekście różnych obszarów wykorzystania komputera bądź też konkretnego oprogramowania powinni skorzystać z egzaminu TDCE Basic. Z kolei osoby zainteresowane potwierdzeniem kompetencji cyfrowych zgodnie ze strukturą ramy DIGCOMP odsyłamy do egzaminu TDCE DigComp. Oba egzaminy można dopasować według indywidualnych potrzeb.

Wzór certyfikatu

Certyfikat TDCE Citizen jest certyfikatem potwierdzającym posiadanie podstawowych kompetencji cyfrowych zgodnie ze strukturą ramy DigComp 2.2 na poziomie zaawansowania A1. Na certyfikacie znajdują się informacje o uzyskanym przez kandydata wyniku procentowym, a także kompetencjach cyfrowych sprawdzanych podczas egzaminu (15 kompetencji ramowych DIGCOMP). Próg zaliczenia wynosi 60% możliwych do uzyskania punktów.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z Internetu.
Home
Account
Cart
Search
Skip to content