Skip links

Cennik

The Digital Competence Exam

Egzamin CUK-PP (ZSK)

Zgodnie z wytycznymi Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, aby otrzymać certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji wolnorynkowej "Certyfikat Umiejętności Komputerowych – Poziom Podstawowy" oznaczony symbolem PRK2, należy pozytywnie przejść proces walidacji czterech zestawów efektów uczenia się opisanych w kwalifikacji. W związku z powyższym egzamin CUK-PP oferowany jest jako pakiet czterech modułów: 1. Podstawy pracy z komputerem, 2. Podstawy pracy w sieci, 3. Przetwarzanie tekstów, 4. Arkusze kalkulacyjne.

Egzamin ZSK

Poziom PRK2

Certyfikat Umiejętności Komputerowych – Poziom Podstawowy (CUK-PP)

ZSK-B1 Podstawy pracy z komputerem
ZSK-B2 Podstawy pracy w sieci
ZSK-B3 Przetwarzanie teksów
ZSK-B4 Arkusze kalkuacyjne

750 zł (brutto)

Cena egzaminu CUK-PP (ZSK) zawiera koszt przeprowadzenia egzaminu wraz z wydaniem certyfikatu i dotyczy sesji grupowych realizowanych przez Instytucję Certyfikującą bądź Instytucje Walidujące (akredytowane Ośrodki Egzaminacyjne TDCE) w miejscu oraz terminie wyznaczonym przez dany ośrodek egzaminacyjny. W przypadku sesji egzaminacyjnych realizowanych indywidualnie na zamówienie kandydata cena może ulec zmianie.

Egzamin TDCE Basic

Osoby zainteresowane potwierdzeniem nabycia kompetencji mogą skorzystać z oferty egzaminu TDCE Basic, który pozwala dobrać uczestnikowi moduły zgodnie z jego indywidualnymi zainteresowaniami oraz potrzebami. Poniżej prezentujemy ceny poszczególnych modułów egzaminacyjnych. Czas trwania egzaminu zależy od wybranego poziomu zaawansowania i wynosi 20 minut dla modułów na poziomie A2 (egzamin w formie testu wiedzy) oraz 35 minut dla modułów na poziomie B4 (część teoretyczna + zadania praktyczne).

Egzamin TDCE Basic

Poziom A2

Poziom B4

B1 Obsługa komputera

175 zł (brutto)

225 zł (brutto)

B2 Obsługa Internetu

175 zł (brutto)

225 zł (brutto)

B3 Edytor tekstu

175 zł (brutto)

225 zł (brutto)

B4 Arkusz kalkulacyjny

175 zł (brutto)

225 zł (brutto)

B5 Grafika prezentacyjna

175 zł (brutto)

225 zł (brutto)

B6 Baza danych

175 zł (brutto)

225 zł (brutto)

B7 Bezpieczeństwo

175 zł (brutto)

225 zł (brutto)

B8 Rozwiązywanie problemów

175 zł (brutto)

225 zł (brutto)

Ceny modułów TDCE Basic zawierają koszt przeprowadzenia egzaminu wraz z wydaniem certyfikatu i dotyczą sesji grupowych realizowanych bezpośrednio przez Instytucję Certyfikującą w wyznaczonym wcześniej terminie. Powyższe ceny mają zastosowanie dla sesji grupowych. W przypadku egzaminu obejmującego co najmniej 6 modułów TDCE Basic dodatkowo obowiązują ceny łączne, zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Egzamin TDCE Basic

Poziom A2

Poziom B4

Zestaw 6 wybranych (dowolnych) modułów B1-B8

840 zł (brutto)

1 080 zł (brutto)

Zestaw 7 wybranych (dowolnych) modułów B1-B8

910 zł (brutto)

1 170 zł (brutto)

Zestaw wszystkich modułów B1-B8

980 zł (brutto)

1 260 zł (brutto)

Egzamin TDCE Citizen

Moduł Cyfrowy Obywatel, oferowany w ramach egzaminu TDCE Citizen, ze względu na swoją budowę i zakres merytorycznych przypisany jest do poziomu zaawansowania A1 zgodnie ze strukturą ramy DIGCOMP 2.2. Obejmuje on nabycie wiedzy i umiejętności wpisujących się w 15 kompetencji cyfrowych. Ma to wpływ zarówno na długość trwania egzaminu (40 minut), jego formę (test wiedzy ze wsparciem – 40 pytań), jak i cenę.

Egzamin TDCE Citizen

Poziom A1

C1 Cyfrowy obywatel

250 zł (brutto)

Cena egzaminu zawiera koszt przeprowadzenia egzaminu TDCE Citizen wraz z wydaniem certyfikatu dla sesji grupowych organizowanych przez Ośrodki Egzaminacyjne TDCE w wyznaczonym wcześniej terminie.

Egzamin TDCE DigComp

Egzamin TDCE DigComp skierowany jest przede wszystkim do beneficjentów projektów dofinansowanych ze środków publicznych, w tym Funduszy Europejskich. W wytycznych dotyczących wydatkowania środków z Europejskiego Funduszu Społeczny Plus (EFS+) na lata 2021-2027 często znajdują się bowiem zapisy o egzaminie potwierdzającym nabycie kompetencji cyfrowych zgodnie ze strukturą ramy DIGCOMP.

Egzamin TDCE DigComp

Poziomy A1-A2

Poziomy B3-B4

D1 Informacja i obsługa danych

190 zł (brutto)

225 zł (brutto)

D2 Komunikacja i współpraca

190 zł (brutto)

225 zł (brutto)

D3 Tworzenie treści cyfrowych

190 zł (brutto)

225 zł (brutto)

D4 Bezpieczeństwo

190 zł (brutto)

225 zł (brutto)

D5 Rozwiązywanie problemów

190 zł (brutto)

225 zł (brutto)

Ceny modułów zawierają koszt przeprowadzenia egzaminu TDCE DigComp wraz z wydaniem certyfikatu dla sesji grupowych organizowanych przez Ośrodki Egzaminacyjne TDCE w wyznaczonym wcześniej terminie.

Egzamin TDCE DigComp

Poziomy A1-A2

Poziomy B3-B4

Zestaw wszystkich modułów D1-D5

760 zł (brutto)

900 zł (brutto)

Akredytacje TDCE

Podmioty oraz osoby zainteresowane współpracą w ramach prowadzenia certyfikacji TDCE zapraszamy do kontaktu z biurem TDCE. Akredytacje dla ośrodków egzaminacyjnych (Instytucji Walidujących w ramach ZSK) oraz egzaminatorów (Asesorów Walidacyjnych ZSK) wydawane są na 3 lata z możliwością odnowienia – zgodnie z wymaganiami dotyczącymi walidacji kwalifikacji CUK-PP. Akredytacja trenera kompetencji cyfrowych według standardu TDCE ma ważność 5 lat i jest ona naliczana zgodnie z poniższym cennikiem.

Akredytacje TDCE

Okres akredytacji

Koszt

Ośrodek Egzaminacyjny TDCE

3 lata

Egzamiantor TDCE

3 lata

Trener TDCE

5 lat

600 zł (brutto)

Warunki akredytacji zarówno ośrodków egzaminacyjnych, jak i egzaminatorów są określone w "Wymaganiach dotyczących walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację" kwalifikacji CUK-PP. Wytyczne dotyczące akredytacji trenerów kompetencji cyfrowych według standardu TDCE są decyzją Instytucji Certyfikującej (IC).

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z Internetu.
Home
Account
Cart
Search
Skip to content